Albisteak

 

A gutunazala aurkezteko azken eguna: 5 egun natural, iragarki hau Udaletxeko iragarki taulan eta webgunean argitaratu eta biharamunean zenbatzen hasita. Azken eguna larunbata edo jai eguna balitz, epea hurrengo lehenengo lan eguna izango da.

Iragarkia (PDF 155Kb)