Albisteak

 

Ume bakoitzeko eskaera bat besterik ez da onartuko eta ludoteka bakar batean. Bi lekutan aurkeztuz gero, Mamariga Kulturgunekoa hartuko da kontuan.

Izen emate epea: 2016ko urriaren 27tik azaroaren 11ra.

ZOZKETA: Casa Torre jauregian, Kultura eta Euskara arloan, azaroaren 22an, 10:00etan.

ZERRENDEN ERAKUSKETA: Kabian, Mamariga Kulturguneko iragarki taulan eta udaleko web orrian.

Erreserba soil solik eraginkorra izango da  salneurri publikoa ordainduz gero (erroldaturik 10 euro, erroldatu eza 20 €). Ordainketa 2016ko azaroaren 23tik abenduaren 05era egin beharko da, bestela ludoketa alokatzeari uko egiten zaiola ulertuko da.

Eskatzaile batentzako soil soilik egun bakarra esleituko zaio.

Libre gera daitezken egunak eskaeraren ordenaren arabera esleituko dira.

Abenduaren 12an: behin betiko zerrenda eta libre geratu diren plazak.

Abenduaren 13tik 16ra: zozketan parte hartu dutenentzako plaza libreak.

Abenduaren 19tik aurrera: plazak, edonorentzak libre geratuko dira.