Enpresa zerbitzua

Santurtziko enpresa-jarduera sustatzeko zerbitzu espezializatua; horretarako, tokiko enpresak sustatu eta laguntzen dira, aholkularitza-, tutoretza- eta laguntza-jardueren bidez eta inguruko enpresa-sektorearekin lankidetzan, besteak beste honako arloetan: lege, lan, prestakuntza, berrikuntza, kalitate, eta abarren gaineko arloetan.

Enpresa berriak sortzeko zerbitzuek garrantzia handia dute; horietan, hasierako funtzionamenduan tutoretza- eta laguntza-prozedura egiten da, aholkularitza- eta prestakuntza-jarduera berezien bidez.

Jarduerak

 • Lege- eta lan-arloei buruzko argibideak, aholkularitza eta tutoretza.
 • Kontrataziorako dauden laguntza eta diru-laguntzen gaineko argibideak, bai eta enpresaren inbertsio, berrikuntza eta modernizaziorako diru-laguntzen gainekoak ere.
 • Enpresako langileentzako prestakuntza-planak egiteko prestakuntza eta aholkularitzaren gaineko beharren diagnostikoa.
 • Enpresan sartzeko ahalik eta langile egokienak bilatu eta prestatzea.
 • Enpresa-sarea modernizatzeko egintzak eta proiektuak, udalerriko enpresen lehiakortasuna hobetzeko.
 • Politika berriak sustatu eta beharrak antzematea.
 • Kalitatea. Kalitate-ziurtagiriak lortzea.
 • Berrikuntza teknologikoa
 • I+G, produktu, merkatu, antolaketa eta giza baliabideen berrikuntza.
 • Ingurumena. Ingurumen-kudeaketako ziurtagiriak lortzea.
 • Aukera berdintasuna.
 • Laneko arriskuei aurrea hartzea.

Enpresen kokapena kale-izendegian