Egoitzan aldi baterako egoteko eskaria

 1. 1. Tramitearen informazioa
 2. 2. Tramitearen eskaera
 3. 3. Aurkeztutako dokumentazioa
 4. 4. Tramitearen sinadura
 5. 5. Tramitearen egiaztagiria

Informazioa

Zer da, zertan datza?

Egoitzan aldi baterako egoteko zerbitzuak pertsona nagusiei  behin-behinean eta aldi baterako egoteko modua ematen die, hainabt arrazoi tyarteko: gaisotasun larri, istripu edo kirurjia-ebakuntza baten susperraldia, edo bestelako beharrizanen kasuan.

Gutxieneko egonaldia 2 egunekoa izango da. Eskaria oporrak edo zaintzailearen atsedena hartzeagatik gertatuz gero, gehienez ere urtean 30 egunekoa izango da.

Bestelako arrazoiak izanez gero, gehieneko epa 3 hilabetekoa izango da.

Nork eskatu ahal du?

Interesa duen edozein pertsonak, edo horren ordezkariak, baldin eta betekizun hauek betetzen baditu:
 • Santurtzin erroldatuta egotea eskaria aurkezten duen unean.
 • 60 urte izatea eskaria aurkezten duen unean.
 • Ez edukitzea ohiko etxebizitza ez den beste ondasun higigarri edo higiezinik.
 • Mendetasuneko II. edo III. gradua aitortua izatea.
 • Zerbitzu horretarako eskubidea izatea, Autonomia eta Mendetasunaren arretarako sistemaren prestazio- eta zerbitzu-katalogoan ezarritakoarekin bat badator.

¿Noiz eskatu daiteke?

Gutxienez, eskatu nahi aldiaren hasiera baino hilabete lehenago, premiazko kasuetan izan ezik.

Eskaera eredua

Non tramitazen da?

 • Aurrez aurre:
  • Herritarren Arreta Zerbitzua. Udaletxea, beheko solairua
  • Avenida Cristóbal Murrieta 6, 48980 SANTURTZI 
  • Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 7:30etatik 15:30etara. De lunes a viernes de 7:30 a 15:30 
  • Registros del Servicio de Valoración y Orientación de la Diputación Foral: Ugasko 3-bis, 48014 Bilbao.
  • REGISTRO CENTRAL DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA (c/ Diputación 7, planta baja de la Biblioteca Foral, trasera del Palacio Foral, 48.009- Bilbao) de 8.30 a 13.30 horas de lunes a viernes, y de 16.00 a 17.30 horas de lunes a jueves. Del 1 de junio al 30
  • Gizarte Ekintza Saila. Bizkaiko Foru Aldundia. Lersundi kalea, 14, 48009 Bilbo.
 • Posta arrunta: Posta-bulegoen bidez.

Argibideak

JARRAIBIDEAK (barne erabilera)
 1.  Sarrera-erregistroa.
 2.  Dokumentazioaren berrikustea administratiboa.
 3.  Zuzentzeko eskaera egin (10 egun baliodun).
 4.  Gizarte Zerbitzuen arlora bidali.
 5.  Eskaria Bizkaiko Foru Aldundiko Mendetasunaren eta Ezgaitasunaren ebaluaziorako Zerbitzura bidali.
 6.  Foru-ebazpen bidez onetsi ala ezetsiko da eskaria.

Prezioa

Prezio publikoa ondokoan ezarrita dago:  Bizkaiko Foru Aldundiaren 83/2014 FORU DEKRETUA, uztailaren 1ekoa; honen bidez mendetasuna duten pertsonentzako egoitzen foru zerbitzu publikoa aldi baterako egonaldian emateko prezio publikoa aplikatzea erabaki da eta horretarako arauak ezarri dira.

Prozesuaren edo ebazpenaren epea

Aurreikusitako epea: Hilabete. 
Legezko gehienezko epea: 3 hilabete, eskaria aurkezten den egunetik hasita. 
Isiltasun-administratiboaren izaera: Aldekoa: administrazioak hiru hilabeteko epean ebazpena jakinarazten ez badu, eskaria onetsi dela ulertuko da.

Aurkeztu beharreko agiriak

 • Eskari espezifikoa, Foru Aldundiak ezarritako eredu estandarrari lotuko zaiona.
 • NANa edo nortasuna egiaztatzen duen beste edozein agiri, eta behar izanez gero, horren ordezkariarena.
 • Bizikidetza-unitateko kide bakoitzaren NANa edo nortasuna egiaztatzen duen beste edozein agiri.
 • Ordezkaritza-dokumentua edota mendekotasunaren epaia.
 • Mendekotasun-egoera aitortzen duen foru-aguindua.
 • Helbideraketetarako banku-dokumentua eta banku-saldoak (dokumentuak).
 • Bizikidetza-unitatea osatzen duten kideen bestelako agiriak, hala badagokio: langabezian daudela egiaztatzekoak, edo 18-28 urte bitarteko seme-alabak izatea, mendekotasun-gradua egiaztatzen duten agiriak.
 • Mediku-txostena (ikusi inprimakia).
 • Zaintzaileen egoeraren berri ematen duten dokumentuak (osasuna, lana..).
 • Prezio publikoaren ordainketa helbideratzeko banku-kontua (ikusi inprimakia).

Informazio gehiago

HAZ: 010 Santurtzitik bertatik egindako deietarako eta 944 20 58 00 beste deietarako.
HAZ: sac@santurtzi.eus
HAZ: Whatsapp (670 222 257)
HAZ: Skype: SAC Santurtzi

Ardura daukan unitatea

Gizarte Ekintza arloa - Gizarte Zerbitzuak

Dokumentazioa

 • Egiaztagiria
 • Nortasun agiria ( NAN – AIZ (Atzerritarren identifikazio-zenbakia) – Pasaportea – Bizilekua izateko baimena )
 • Besteak
 • Lan-egoeraren frogagiria
 • Minusbaliotasun ziurtagiria
 • Osasun txostena

Oharrak

HAZean bete beharreko prozedura

 1.  Sarrera-erregistroa.
 2.  Dokumentazioaren berrikustea administratiboa.
 3.  Gizarte Zerbitzuen arlora bidali.
 4.  Eskaria Bizkaiko Foru Aldundiko Mendetasunaren eta Ezgaitasunaren ebaluaziorako Zerbitzura bidali.
 5.  Foru-ebazpen bidez onetsi ala ezetsiko da eskaria.