Jarduera hasi aurreko jakinarazpena

 1. 1. Tramitearen informazioa
 2. 2. Tramitearen eskaera
 3. 3. Aurkeztutako dokumentazioa
 4. 4. Tramitearen sinadura
 5. 5. Tramitearen egiaztagiria

Informazioa

Zer da, zertan datza?

Es el documento que deben presentar las personas interesadas en iniciar una actividad o efectuar una instalación en el que manifiestan bajo su responsabilidad que cumplen los requisitos legales vigentes para su realización.

Únicamente están sometidas a comunicación previa, el inicio de actividad o la realización de las instalaciones relacionadas en en Anexo II B de la LEY 3/1998, de 27 LEY 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco.

Nork eskatu ahal du?

Cualquier persona interesada en desarrollar una actividad o realizar una instalación, o quien ostente su representación.

¿Noiz eskatu daiteke?

Jarduera hasi, handitu edo berriztatu aurretik aurkeztu behar da.

Eskaera eredua

Non tramitazen da?

 • Aurrez aurre:
  • Herritarren Arreta Zerbitzua. Udaletxea, beheko solairua
  • Avenida Cristóbal Murrieta 6, 48980 SANTURTZI 
  • Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 7:30etatik 15:30etara. De lunes a viernes de 7:30 a 15:30 
 • Posta arrunta: Posta-bulegoen bidez.

Argibideak

JARRAIBIDEAK (barne erabilera)
 1.  Eskaria erregistratzea, dokumentazioa eskaneatuta.
 2.  Dokumentazioaren azterketa administratiboa egitea.
 3.  Zuzentzea eskatzea (10 egun baliodun).
 4.  Izapidetzeko erantzukizuna duen atal edo sailari bidaltzea.
 5.  Ikuskatzea.
 6.  Eskariaren analisi teknikoa egitea.
 7.  Instantzia teknikoari zuzentzea eskatzea.
 8.  Beste erakunde, entitate edo sailei kontsulta egitea eta egiaztatzeko beste izapide batzuk egitea.
 9.  Txosten teknikoa egitea, obrak, jarduera edo instalazioa aurretiazko jakinarazpenaren edukiarekin bat datozen aztertzeko.
 10.  Txosten juridikoa egitea.
 11.  Zinegotzi eskuordetuari aurretiazko jakinarazpenaren berri ematea.
 12.  Interesdunari jakinaren gainean jarri izanaren berri ematea eta, hala badagokio, neurri zuzentzaile egokiak hartzea.
 13.  Ogasun Saila jakinaren gainean jartzea, hirigintzako zerbitzuen tasa likidatzeko eta ordaintzeko (ikusi izapidea).

Prezioa

Ordenantza fiskala

Prozesuaren edo ebazpenaren epea

Aurreikusitako epea: Berehala. 
Legezko gehienezko epea: Se pueden iniciar las obras o ejecutar la instalación desde el mismo día de la presentación en el Registro del Ayuntamiento de la documentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección.

Aurkeztu beharreko agiriak

Ordenantzaren II. eranskineko 2. eredua, eredu horretan zehaztutako dokumentazioarekin batera. 

Ordenantzaren II. eranskineko 5. eredua.

Gainera, jarduera jatetxea, autozerbitzua, kafetegia, taberna, txokoa, aisia-elkartea edo Jendaurreko Ikuskizunei eta Jolas Jarduerei buruzko abenduaren 23ko 10/2015 Legean aurreikusitakoen antzeko lokal edo instalazioren bat bada:
 • Aseguru-kontratu bat hitzartu izana egiaztatzen duen ziurtagiria; aseguruak bere gain hartu behar du bertaratuei eta hirugarrenei eragindako kalteen erantzukizun zibila. Aseguru-polizek kapital minimo hauek aseguratu behar dituzte, lokal, barruti edo establezimenduetan baimendutako edukieraren arabera:
  • 100 laguneko edukiera: 150.000 €.
  • 101 eta 300 lagun arteko edukiera: 200.0000 €.

Informazio gehiago

HAZ: 010 Santurtzitik bertatik egindako deietarako eta 944 20 58 00 beste deietarako.
HAZ: sac@santurtzi.eus
HAZ: Whatsapp (670 222 257)
HAZ: Skype: SAC Santurtzi

Ardura daukan unitatea

Hirigintza eta Ingurumena - Hirigintza eta Ingurumena

Dokumentazioa

 • Besteak

Oharrak

HAZean bete beharreko prozedura

 1.  Eskaria erregistratzea.
 2.  Dokumentazioaren azterketa administratiboa egitea.
 3.  Izapidetzeko erantzukizuna duen atal edo sailari bidaltzea.
 4.  Ikuskatzea.
 5.  Beste erakunde, entitate edo sailei kontsulta egitea eta egiaztatzeko beste izapide batzuk egitea.
 6.  Txosten teknikoak egitea.
 7.  Aurretiazko jakinarazpenaren berri ematea.
 8.  Interesdunari jakinaren gainean jartzea.

Oharrak

Jarduerak hasten edo instalazioak egiten badira halabeharrezko jakinarazpen edo lizentziarik gabe, legeztatzea eskatzeko prozedura hasi eta, hala badagokio, zehapen-espedientea irekiko da.

Lizentzia behar duten jarduerak hasi aurreko jakinarazpena eta obrak hasi aurreko jakinarazpena ezin dira aldi berean aurkeztu. Halaber, ireki aurreko jakinarazpena ezin da aurkeztu jarduera-lizentzia eta obra-lizentzia eskuratu baino lehen, azken hori nahitaezkoa bada, ez eta obrak amaitu baino lehen ere.

Jardueraren bat hasi edo, obrarekin edo obrarik gabe, instalazioren bat egin nahi duten interesdunek Udalari kontsulta egin diezaiokete (ikusi izapidea), bete behar dituzten baldintza juridiko eta teknikoei, aurreikus daitezkeen neurri zuzentzaileei eta jardueraren bideragarritasun formalari buruzko informazioa eskatzeko.

Aurretiazko jakinarazpeneko edo erantzukizunpeko adierazpeneko datu edo azalpenen bat edo haiekin batera aurkeztu beharreko agiriren bat okerra edo faltsua bada edo aurkeztu ez bada, edo aurretiazko jakinarazpena, erantzukizunpeko adierazpena edo nahitaezko beste edozein agiri aurkezten ez bada, ezingo da jarduera hasi edo jarraitu; horrek, gainera, erantzukizun penal, zibil edo administratiboak eragin ditzake. Horretarako, Administrazioak dagozkion zigor administratiboak jar ditzake, eta agindu dezake jarduera berehala etetea, higiezina lehengoratzea edo aurreko egoera fisikora bueltatzea. Okerra edo hutsa funtsezkoa ez bada, Administrazioak zuzentzeko epe bat jarriko dio interesdunari.

Erabilera publikoko lekuetan terraza jartzeko lizentzia eskatu nahi dutenek horretarako lizentzia eskatu beharko dute aurretik (ikusi izapidea-hiperesteka).