Zerga betebeharren zatitzea edo geroratzea

 1. 1. Tramitearen informazioa
 2. 2. Tramitearen eskaera
 3. 3. Aurkeztutako dokumentazioa
 4. 4. Tramitearen sinadura
 5. 5. Tramitearen egiaztagiria

Informazioa

Zer da, zertan datza?

Zorrak zatikatze edo geroratzeko eskaria, egoera ekonomiko-finantzarioak aldi batean galarazten duenean ordainketa egitea.

Nork eskatu ahal du?

Interesduna den edozein pertsonak edota ordezkariak.

Eskaera eredua

Non tramitazen da?

 • Aurrez aurre:
  • Herritarren Arreta Zerbitzua. Udaletxea, beheko solairua
  • Avenida Cristóbal Murrieta 6, 48980 SANTURTZI 
  • Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 7:30etatik 15:30etara. De lunes a viernes de 7:30 a 15:30 
 • Posta arrunta: Posta-bulegoen bidez.

Argibideak

JARRAIBIDEAK (barne erabilera)
 1.  Sarrera-erregistroa.
 2.  Dokumentazioaren berrikustea administratiboa.
 3.  Zuzentzeko eskaera egin (10 egun baliodun).
 4.  Zerbitzu ekonomikoak sailera bidali.
 5.  Txosten teknikoak.
 6.  Zinegotziaren ebazpena.
 7.  Jakinarazpena interesdunari.

Prezioa

Legezko berandutze-interesa (%3,75)

Prozesuaren edo ebazpenaren epea

Aurreikusitako epea: 5 egun. 
Legezko gehienezko epea: 3 hilabete, eskaria aurkezten den egunetik hasita. 
Isiltasun-administratiboaren izaera: Aldekoa: administrazioak sei hilabeteko epean ebazpena jakinarazten ez badu, eskaria onetsi dela ulertuko da.

Aurkeztu beharreko agiriak

 • Identifikaziorako agiriak: interesdunaren nahiz ordezkariaren NANa edo IFKa, edo horien ordezko beste nortasun-dokumentu bat.
 • Gehieneko epeen edo gutxieneko zenbatekoen zehaztapena.
 • Helbideratzeko banku-kontua
 • Dataren aukeraketa: hilaren 10ean edo 25ean.

Informazio gehiago

HAZ: 010 Santurtzitik bertatik egindako deietarako eta 944 20 58 00 beste deietarako.
HAZ: sac@santurtzi.eus
HAZ: Whatsapp (670 222 257)
HAZ: Skype: SAC Santurtzi

Ardura daukan unitatea

Ekonomia eta Ogasuna - Zerbitzu ekonomikoak

Dokumentazioa

 • Nortasun agiria ( NAN – AIZ (Atzerritarren identifikazio-zenbakia) – Pasaportea – Bizilekua izateko baimena )
 • Besteak

Oharrak

HAZean bete beharreko prozedura

 1. Sarrera-erregistroa.
 2. Dokumentazioaren berrikustea administratiboa.
 3. Zerbitzu ekonomikoak sailera bidali.
 4. Txosten teknikoak.
 5. Zinegotziaren ebazpena.
 6. Jakinarazpena interesdunari

Oharrak

 • 7.500 eurotik gorako zatikatze-eskariak, bahia ez bada,  Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko 02/2005 Foru Arauaren 79. artikuluari jarraikiz bermatu beharko dira.
 • Bi epe ordaindu gabe igaroz gero, Zerga-bilketako Araudi Orokorrean aurreikusitakoaren arabera jokatuko da.
 • Zor zatikatu-geroratu bat izanez gero, ez da besterik emango hura amaitu edo kitatu arte.
 • Zor geroratze edo zatikatzeak indarrean den berandutze-interesa sortuko du.