Pantalanetan amarratzeko postuaren emakidaren aldaketa

 1. 1. Tramitearen informazioa
 2. 2. Tramitearen eskaera
 3. 3. Aurkeztutako dokumentazioa
 4. 4. Tramitearen sinadura
 5. 5. Tramitearen egiaztagiria

Informazioa

Zer da, zertan datza?

Amarratzeko postu baten emakida euren izenean duten pertsonek postua alda dezkete beste neurri batzuk dituen ontzia eskuratu dutelako, edo titularren minusbaliotasuna dela-eta, pasabide nagusitik hurbilago dagoen postua nahi dutelako.

Nork eskatu ahal du?

 • Amarratzeko postuaren emakida izanda, ontzia aldatuko duen pertsonak, edo bestela, horren ordezkariak.
 • Amarratzeko postuaren emakida izanda, minusbaliotasuna egiaztatzen duen pertsonak, edo bestela, horren ordezkariak.

¿Noiz eskatu daiteke?

Ontzi-aldaketaren kasuan, aldaketaren aurretik, eta minusbaliotasunaren kasuan, edonoiz.

Eskaera eredua

Non tramitazen da?

 • Aurrez aurre:
  • Herritarren Arreta Zerbitzua. Udaletxea, beheko solairua
  • Avenida Cristóbal Murrieta 6, 48980 SANTURTZI 
  • Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 7:30etatik 15:30etara. De lunes a viernes de 7:30 a 15:30 
 • Posta arrunta: Posta-bulegoen bidez.

Argibideak

JARRAIBIDEAK (barne erabilera)
 1.  Sarrera-erregistroa.
 2.  Dokumentazioaren berrikuspen administratiboa.
 3.  Zuzentzeko eskaera egin (10 egun baliodun).
 4.  Obra eta Zerbitzuen arlora bidali.
 5.  Analisi teknikoa eta juridikoa.
 6.  Zuzentzeko eskaera egin, analisi teknikoak eskatuta.
 7.  Amarratze-posturako itxaron-zerrenda baldin badago, zerrendan azken jartzen da eskatzailea, postu bat libratzeko txandaren zain. Hori gertatzen denean, telefonoz deitzen zaio interesdunari.
 8.  Interesdunaren onarpena bi eguneko epean.
 9.  Dokumentazio osagarria aurkeztu eta erregistratu, behar izanez gero, 15 egun baliodunen epean.
 10.  Zuzentzeko eskaera egin.
 11.  Kontsultak beste sail batzuetan eta beste egiaztatze-tramite batzuk, behar izanez gero (errolda eta ordaindu beharreko zorrak).
 12.  Txosten teknikoa eta juridikoa.
 13.  Ebazpena, Tokiko Gobernu Batzordearen erabakiz emana.
 14.  Interesdunari eta Ogasun eta Ekonomiaren Sustapen arloari jakinarazi, dagokion tasa likidatu eta ordaintzeko.

Prezioa

Atrakeen arteko aldeari dagokion zenbatekoa, balego.

Prozesuaren edo ebazpenaren epea

Aurreikusitako epea: 15 egun. 
Legezko gehienezko epea: 3 hilabete, eskaria aurkezten den egunetik hasita. 
Isiltasun-administratiboaren izaera: Aurkakoa: administrazioak hiru hilabeteko epean ebazpena jakinarazten ez badu, eskaria ezetsi dela ulertuko da.

Aurkeztu beharreko agiriak

Ontzi-aldaketaren kasuan:
 • Ontziaren aseguru-kontratua.
 • Ontziaren argazkia, 10 x 15 tamainakoa.
 • Interesdunak ez badu baimena ematen, eskabidean, Santurtziko Udalak izapide honetarako behar den informazioa beste administrazio publiko batzuetatik lortzeko, honako dokumentu hauek ere aurkeztu beharko dira:
  • Idazpen-orria, nabigazio-baimena eta nabigagarritasun-ziurtagiria, Itsas Kapitaintzak emanak.
Titularraren minusbaliotasunaren kasuan:
 • Desgaitasuna egiaztatzeko ziurtagiria.

Informazio gehiago

HAZ: 010 Santurtzitik bertatik egindako deietarako eta 944 20 58 00 beste deietarako.
HAZ: sac@santurtzi.eus
HAZ: Whatsapp (670 222 257)
HAZ: Skype: SAC Santurtzi

Ardura daukan unitatea

Lanak eta Zerbitzu Publikoak - Lanak eta Zerbitzu Publikoak

Dokumentazioa

 • Egiaztagiria
 • Besteak
 • Argazkia
 • Minusbaliotasun ziurtagiria

Oharrak

HAZean bete beharreko prozedura

 1.  Registro de entrada.
 2.  Revisión administrativa de la documentación.
 3.  Remisión al área de Obras y Servicios.
 4.  En caso de existir lista de espera para el puesto de amarre, se incluye a esta persona en el último lugar de la lista, a la espera de su turno cuando haya puesto disponible. En ese momento se contacta telefónicamente con la persona interesada.
 5.  Presentación de documentación complementaria en su caso, en el plazo de 15 días hábiles.
 6.  Informes técnico y jurídico.
 7.  Resolución mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local.
 8.  Notificación a la persona interesada y al área de Hacienda y Promoción Económica.

Oharrak

Eskualdatzeak guztira 8 urteko epe baterako emango dira, jatorrizko emakida eman zenetik kontattzen hasita. Epe hori igarotakoan, automatikoki berrituko dira urtez urte, ez badio espresuki uko egiten administrazioak edo emakidadunak.

Pantalanak erabiltzeko eskubidearen tasak ondokoa dira:

BANAKO TITULARREN URTEKO TARIFAK
 • a) A pantalana (bakoitiak, 10-12 metro).
  • Erroldatuek, 577,83 €
  • Erroldatu gabeek, 2.362,32 €
 • b) B pantalana (bikoitiak, 8-10 metro).
  • Erroldatuek, 302,94 €
  • Erroldatu gabeek, 1.762,56 €
 • c) B-C pantalanak (bakoitiak, 6-8 metro).
  • Erroldatuek, 209,83 €
  • Erroldatu gabeek, 1.150,56 €
 • d) C pantalana (bikoitiak, 5-6 metro).
  • Erroldatuek, 179,52 €
  • Erroldatu gabeek, 844,56 €
 • e) D-E pantalanak (5 metro)
  • Erroldatuek, 161,59 €
  • Erroldatu gabeek, 751,56 €
ENPRESA PROFESIONALEN URTEKO TARIFAK
 • a) A pantalana (bakoitiak, 10-12 metro).
  • Erroldatuek, 866,25 €
  • Erroldatu gabeek, 3.543,48 €
 • b) B pantalana (bikoitiak, 8-10 metro).
  • Erroldatuek, 454,41 €
  • Erroldatu gabeek, 2.643,84 €
 • c) B-C pantalanak (bakoitiak, 6-8 metro).
  • Erroldatuek, 314,73 €
  • Erroldatu gabeek, 1.725,84 €
 • d) C pantalana (bikoitiak, 5-6 metro).
  • Erroldatuek, 269,28 €
  • Erroldatu gabeek, 1.266,84 €
 • e) D-E pantalanak (5 metro)
  • Erroldatuek, 242,38 €
  • Erroldatu gabeek, 1.127,34 €