Erabilera publikoko esparruetan terrazak jartzeko baimenak

 1. 1. Tramitearen informazioa
 2. 2. Tramitearen eskaera
 3. 3. Aurkeztutako dokumentazioa
 4. 4. Tramitearen sinadura
 5. 5. Tramitearen egiaztagiria

Informazioa

Zer da, zertan datza?

Bide publikoan terrazak jartzea (mahaiak, aulkiak eta instalazio lagungarri mugikorrak, hala nola eguzkitakoak, albo-babesak, argiteria, berokuntza-gailuak, etab.), ostalaritza-arloko edo pareko jarduera baten osagarri.

Nork eskatu ahal du?

Establezimenduaren titular den pertsona fisiko edo juridikoak edo haren ordezkaritza duenak.

Eska daitezkeen baldintzak:
 • Udalak baimendutako jarduera baten titular izatea edo udalak emandako irekiera- edo jarduera-lizentzia izatea.
 • Galda daitekeen zorrik ez izatea Udalarekin.

¿Noiz eskatu daiteke?

Edonoiz.

Eskaera eredua

Non tramitazen da?

 • Aurrez aurre:
  • Herritarren Arreta Zerbitzua. Udaletxea, beheko solairua
  • Avenida Cristóbal Murrieta 6, 48980 SANTURTZI 
  • Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 7:30etatik 15:30etara. De lunes a viernes de 7:30 a 15:30 
 • Posta arrunta: Posta-bulegoen bidez.

Argibideak

JARRAIBIDEAK (barne erabilera)
 1. Sarrera-erregistroa.
 2. Dokumentazioaren berrikusketa administratiboa.
 3. Zuzentzeko eskaera egin (10 egun baliodun).
 4. Izapidetzeko ardura duen udal sailera bidali.
 5. Egiaztatu eskatzailea lokalaren jarduera-baimenaren titularra dela eta ez duela zorrik Udalarekin.
 6. Ikusketa.
 7. Zuzentzeko eskaera egin (10 egun baliodun).
 8. Planoa egin.
 9. Txosten teknikoa eta juridikoa.
 10. Ebazpena, Obrak eta Zerbitzuen arloko zinegotziaren erabakiz emana.
 11. Interesdunari jakinarazi eta kanpoko instalazioaren planoa eman, establezimenduko kanpoaldetik ikusteko moduko toki batean jarri beharko duena. Jakinarazpea Udaltzaingoari.
 12. Jakinarazpena Ogasun arloari, terraza jarrita udal-erabilera publikoko lurzorua okupatzearen tasa likidatzeko, baldin eta terraza erabilera publikoko eta titulartasun publikoko bidean instalatu bada.

Prezioa

Ordenantza Fiskala

Prozesuaren edo ebazpenaren epea

Aurreikusitako epea: Hilabete. 
Legezko gehienezko epea: 3 hilabete, eskaria aurkezten den egunetik hasita. 
Isiltasun-administratiboaren izaera: Aurkakoa: administrazioak hiru hilabeteko epean ebazpena jakinarazten ez badu, eskaria ezetsi dela ulertuko da.

Aurkeztu beharreko agiriak

Eskabidean, informazio hau emango da:
 • Jarduera nagusiaren izena eta kokalekua.
 • Higiezinaren zenbaki finkoa.
 • Zenbat mahai, aulki edo altzari lagungarri jarri nahi diren.
 • Instalatzeko epea.
 • Banku-kontuaren zenbakia, non eta ez den lehendik emandako terraza bat handitzen edo moldatzen edo erabilera publikoko eremu pribatu batean instalatzen terraza.
 • Lokalaren kokapen-planoa, instalazioak okupatuko duen azalera zehazten duena eta fatxadaren luzera eta libre geratzen diren pasabideen zabalera adierazten duena; horrez gain, hartan islatu beharko dira oztopo finkoak, halakorik bada (trafiko-seinaleak, zuhaitzak, bankuak, hiri-altzariak, eta abar) eta udal-zerbitzuetan izan daitezkeen eraginak (ura, saneamendua, gasa, etab.).
 • Xehetasun-planoa (1:50 eskalan), zeinean jasoko baita instalazioak ukitutako bide publikoaren zatia, xeheki azalduz mahai eta aulkien kopuru zehatza eta banaketa, albo-babesak, jardinerak, eguzkitakoak, etab.
 • Ondoko etxebizitza eta lokalek baimena eman dutelako egiaztagiria, okupatu nahi den instalazioak zabalera handiagoa hartzen badu lokalarena berarena baino.

Ardura daukan unitatea

Lanak eta Zerbitzu Publikoak - Lanak eta Zerbitzu Publikoak

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

 • Nortasun agiria ( NAN – AIZ (Atzerritarren identifikazio-zenbakia) – Pasaportea – Bizilekua izateko baimena )
 • Besteak
 • Oraingo egoeraren planoa
 • Jarduera Ekonomikoen Zergan alta egindako dokumentua
 • Jarduera lizentzia edo bere eskaeraren egiaztagiria.

Oharrak

HAZean bete beharreko prozedura

 1. Sarrera-erregistroa.
 2. Dokumentazioaren berrikusketa administratiboa.
 3. Obrak eta Zerbitzuen arlora bidali
 4. Txosten teknikoa eta juridikoa.
 5. Ebazpena, Obrak eta Zerbitzuen arloko zinegotziaren erabakiz emana.
 6. Interesdunari jakinarazi eta kanpoko instalazioaren planoa eman, establezimenduko kanpoaldetik ikusteko moduko toki batean jarri beharko duena. Jakinarazpea Udaltzaingoari.
 7. Jakinarazpena Ogasun arloari, terraza jarrita udal-erabilera publikoko lurzorua okupatzearen tasa likidatzeko, baldin eta terraza erabilera publikoko eta titulartasun publikoko bidean instalatu bada.

Oharrak

 • Ostalaritzako terrazak denboraldi jarraitu hauetarako baimenduko dira:
  • Urte osoko denboraldia: urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra.
  • Denboraldi luzea: apirilaren 15etik urriaren 15era
  • Udako denboraldia: ekainaren 1etik irailaren 30era.
  • Udako denboraldi laburra: uztailaren 1etik abuztuaren 31ra.
 • Instalazioa jartzeko ordua: lanegunetan, 9:00ak, eta larunbat, igande eta jaiegunetan, 10:00ak.
 • Jasotzeko ordua: 22:00ak, salbu ostiral, larunbat eta jai-bezperetan, egun horietan 24:00ak izango baitira azarotik maiatzera eta 1:00 maiatzetik urrira.
 • Bide publikotik kentzeko ordua: establezimendua itxi eta ordu erdira.
 • Instalazioaren titularra beharturik gelditzen da garbitasunaren, segurtasunaren eta apaingarrien aldetik ondo uztera, bai okupatzeko baimena ematen zaion lurzorua, bai instalazioa bera eta haren elementu osagarriak.
 • Instalazioaren titularrak ondo zainduko du gainerako bizilagunen lasaitasunerako eskubidea errespeta dadila, arreta berezia jarriz 23:00etatik aurrera.
 • Oztopotik libre geratu behar duen espaloiaren gutxieneko zabalera 2 metro da; espaloiak 6 metro edo gehiago badu zabalean, orduan 3 metro geratu beharko dira libre.