2018. urtean Santurtziko ekonomia- eta turismo-sustapena bultzatzeko lanean jardungo duten elkarte eta erakundeei Ogasun eta Ekonomia Sustapen Arloko (Merkataritza eta Turismoa) diru-laguntzak emateko ordenantzaren hasierako onarpena 

2018. urtean Santurtziko ekonomia- eta turismo-sustapena bultzatzeko lanean jardungo duten elkarte eta erakundeei Ogasun eta Ekonomia Sustapen Arloko (Merkataritza eta Turismoa) diru-laguntzak emateko ordenantzaren hasierako onarpena
 
Bidaltzailea:
Santurtziko Udaletxea 
 
Kategoria:
Ogasuna eta Ekonomia Sustapena
 
Indarraldia:
2018/03/07  - 2018/04/20 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Ordenanza para la concesión de subvenciones del Área de Hacienda y Promoción Económica (Comercio y Turismo) 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna