2018.ko ekitaldiari dagozkion Hirialde eta Baserrialdetako Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren eta Ibilgailuak Espaloietan zehar sartu eta Aparkalekua Erreserbatzeagatiko Tasen (taxiak barne direla) zergapekoen zerrenden onespena 

2018.ko ekitaldiari dagozkion Hirialde eta Baserrialdetako Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren eta Ibilgailuak Espaloietan zehar sartu eta Aparkalekua Erreserbatzeagatiko Tasen (taxiak barne direla) zergapekoen zerrenden onespena
 
Bidaltzailea:
Santurtziko Udala 
 
Kategoria:
Ogasuna eta Ekonomia Sustapena
 
Indarraldia:
2018/04/05  - 2018/04/25 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Censo IBI - Aparcamiento 2018 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna