Gazteentzako etxebizitza arautzen duen ordenantza 

 
Bidaltzailea:
Ekonomia Sustapena Arloaren zuzendaritza 
 
Kategoria:
Ogasuna eta Ekonomia Sustapena
 
Indarraldia:
2018/05/29  - 2018/06/18 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Ordenanza de vivienda para jóvenes 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna