Aurretiko kontsulta "Euskara ikasteko diru laguntzak arautzen dituen ordenantza" 

 
Bidaltzailea:
Kultura eta Euskara arloko zuzendaria 
 
Kategoria:
Kultura eta Euskera
 
Indarraldia:
2018/05/29  - 2018/06/18 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Ordenanza Reguladora de Ayudas para aprender euskera 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna