2018KO DESGAITASUNA DUTEN PERTSONENTZAKO JARDUERETARAKO DIRU-LAGUNTZEN DEIALDI IRAGARKIA 

 
Bidaltzailea:
Santurtziko Udala 
 
Kategoria:
Gizarte Ekintza eta Berdintasun arloa
 
Indarraldia:
2018/09/21  - 2018/10/22 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Anuncio de convocatoria en Boletín Oficial de Bizkaia (B.O.B.) 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna