Santurtziko Udaleko Tekniko Erdiko klaseko, Azpieskala teknikoko, Administrazio Bereziko Eskalako lanpostuetan sartzeko proben bigarren ariketaren emaitzak: Arkitekto Teknikoa. Akats baten zuzenketa eta jendaurreko informazioaren epea. 

Arkitekto Teknikaria hautatzeko proben, lehenik aipatutakoak, bigarren ariketaren emaitzak adosten dituen Epaimahaiaren akordioa argitaratzen da. Halaber, akats material baten zuzenketa adosten da eta jendaurreko informazioa emateko epea irekitzen da (lehenengo ariketari begira, bi idazki aurkeztu direlako).
 
Bidaltzailea:
Hirigintzako Aholkularitzako zerbitzuburua, epaimahaiaren idazkaria 
 
Kategoria:
Hirigintza eta Ingurmena
 
Indarraldia:
2018/11/02  - 2018/12/05 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Resultados del segundo ejercicio para el acceso a plazas de la escala de Administración Especial, Subescala técnica, clase Técnico Medio del Ayuntamiento de Santurtzi: Arquitecto/a Técnico/a. Corrección de error y plazo de audiencia. 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna