Santurtziko Udaleko Tekniko Erdiko klaseko, Azpieskala teknikoko, Administrazio Bereziko Eskalako lanpostuetan sartzeko proben bigarren ariketaren emaitzak: Arkitekto Teknikoa (Enplegua sustatzeko txandan). Hirugarren ariketa egiteko deialdia. 

Arkitekto Teknikaria hautatzeko proben, lehenik aipatutakoak, bigarren ariketaren emaitzak adosten dituen Epaimahaiaren akordioa argitaratzen da. Halaber, hirugarren ariketa egiteko data, lekua eta orduak argitaratzen dira.
 
Bidaltzailea:
Hirigintzako Aholkularitzako zerbitzuburua, epaimahaiaren idazkaria 
 
Kategoria:
Hirigintza eta Ingurmena
 
Indarraldia:
2018/11/09  - 2018/12/13 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Resultados del segundo ejercicio para el acceso a plazas de la escala de Administración Especial, Subescala técnica, clase Técnico Medio del Ayuntamiento de Santurtzi: Arquitecto/a Técnico/a (Turno Consolidación de empleo). Convocatoria tercer ejercicio 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna