Santurtziko Udaleko Tekniko Erdiko klaseko, Azpieskala teknikoko, Administrazio Bereziko Eskalako lanpostuetan sartzeko hirugarren proba egiteko deialdia: Arkitekto Teknikoa izateko. 

Arkitekto Teknikaria hautatzeko proben, lehenik aipatutakoak, hirugarren ariketa egiteko deialdia adosten duen Epaimahaiaren akordioa argitaratzen da: data, ordua eta lekua.
 
Bidaltzailea:
Hirigintzako Aholkularitzako zerbitzuburua, epaimahaiaren idazkaria 
 
Kategoria:
Hirigintza eta Ingurmena
 
Indarraldia:
2018/11/09  - 2018/12/13 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Convocatoria para realizar el tercer ejercicio para el acceso a plazas de la escala de Administración Especial, Subescala técnica, clase Técnico Medio del Ayuntamiento de Santurtzi: Arquitecto/a Técnico/a 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna