DESJABETZE ESPEDIENTEA SANTURTZI ETA LA ARENAKO BIDEGORRIAREN ARTEKO BIZIKLETA BIDEXKA (1. FASEA: EL VILLAR-NOCEDAL) ERAIKITZEKO PROIEKTUA EGIKARITZEKO 

Aurkeztutako alegazioa ezestea, premiazko okupazioaren deklarazioa eta okupazio aurretiko desjabetze-espedientearen akta jasotzeko deialdia, zertarako-eta Santurtzi eta La Arenako Bidegorriaren arteko bizikleta-bidexkaren 1. fasea (El Villar-Nocedal) egiteko proiektua egikaritzeko.
 
Bidaltzailea:
Santurtziko Udala 
 
Kategoria:
Hirigintza eta Ingurmena
 
Indarraldia:
2018/11/12  - 2018/12/12 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
EXPEDIENTE EXPROPIATORIO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SENDA CICLABLE ENTRE SANTURTZI Y EL BIDEGORRI DE LA ARENA. FASE I EL VILLAR-NOCEDAL 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna