Hasieran onartzea AGR-220 Koskojaleseko B partzelaren xehetasun azterketa, Pedro Ikaza Kaleko 8 eta 10 senbakietako ACR-120 partzelarekin batera 

Irasten da: IRAGARPENA, euskeraz eta gaztelaniaz.
 
Bidaltzailea:
Hirigintza eta ingurumenaren arloaren  zuzendaria 
 
Kategoria:
Hirigintza eta Ingurmena
 
Indarraldia:
2018/11/13  - 2018/12/11 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Aprobación inicial del Estudio de Detalle de la parcela B del AGR-220 Koskojales junto con la ACR-120 en calle Pedro Ikaza, números 8 y 10 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna