DEIALDIA PAISAJISMO ETA LANDA-INGURUNEKO GOI MAILAKO TEKNIKARI LANPOSTU BAT BITARTEKO FUNTZIONARIO ERREGIMENEAN BETETZEKO 

ONARTUEN ETA EZ ONARTUEN ZERRENDAK, KALIFIKAZIO-EPAIMAHAIA ETA PROZESUAREN EGUTEGIA.
 
Bidaltzailea:
Santurtziko Udala 
 
Kategoria:
Barne Araubidea eta Giza Baliabideak
 
Indarraldia:
2018/11/26  - 2018/12/13 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, TRIBUNAL CALIFICADOR Y CALENDARIO DEL PROCESO 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna