Santurtziko Udaleko Tekniko Erdiko klaseko, Azpieskala teknikoko, Administrazio Bereziko Eskalako lanpostuetan sartzeko proben hirugarren ariketaren emaitzak: Arkitekto Teknikoa (Enplegua sustatzeko txandan). Merituak aurkezteko deialdia. 

Arkitekto Teknikaria hautatzeko proben, lehenik aipatutakoak, hirugarren ariketaren emaitzak adosten dituen Epaimahaiaren akordioa argitaratzen da. Halaber, merituak aurkezteko epea irekitzen da.
 
Bidaltzailea:
Hirigintzako Aholkularitzako zerbitzuburua, epaimahaiaren idazkaria 
 
Kategoria:
Hirigintza eta Ingurmena
 
Indarraldia:
2018/12/14  - 2019/01/15 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Resultados del tercer ejercicio para el acceso a plazas de la escala de Administración Especial, Subescala técnica, clase Técnico Medio del Ayuntamiento de Santurtzi: Arquitecto/a Técnico/a (Turno Consolidación de empleo). Convocatoria méritos 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna