2019ko ekitaldirako Udal Aurrekontu Orokorraren hasierako onespena 

2019ko ekitaldirako Udal Aurrekontu Orokorraren hasierako onespena
 
Bidaltzailea:
Santurtziko Udala 
 
Kategoria:
Ogasuna eta Ekonomia Sustapena
 
Indarraldia:
2018/12/17  - 2019/01/08 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Aprobación inicial del Presupuesto General Municipal para el ejercicio 2019 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna