Jendaurreko informazioa irekitzea, Santurtziko Udaleko Tekniko Erdiko klaseko, Azpieskala teknikoko, Administrazio Bereziko Eskalako lanpostuetan sartzeko proben bigarren ariketaren aurkako errekutsoak ikusita: Arkitekto Teknikoa 

Arkitekto Teknikaria hautatzeko proben, lehenik aipatutakoak, bigarren ariketaren aurkako errekurtsoak ikusita, Epaimahaiaren akordioa argitaratzen da, jendaurreko informazioa irekitzeko adosten duena.
 
Bidaltzailea:
Hirigintzako Aholkularitzako zerbitzuburua, epaimahaiaren idazkaria 
 
Kategoria:
Hirigintza eta Ingurmena
 
Indarraldia:
2018/12/24  - 2019/01/09 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Apertura de plazo de audiencia ante los recursos interpuestos en relación con el segundo ejercicio para el acceso a plazas de la escala de Administración Especial, Subescala técnica, clase Técnico Medio del Ayuntamiento de Santurtzi: Arquitecto/a Técnico 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
1 Errekurtsoa (pdf, 589,81 KB)
2 Errekurtsoa (pdf, 814,89 KB)
 
Recurso 1; Recurso 2 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna