BALDINTZA PLEGUA ENKANTE PUBLIKOAREN BIDEZ HERRI-JABARIAREN GAINEKO EMAKIDAK ESLEITZEKO, ZERTARAKO- ETA SANTURTZIKO UDALERRIKO GUNE PUBLIKOETAN IZOZKI KIOSKOAK JARTZEKO 2019- 2023 DENBORALDIETAN 

BALDINTZEN AGIRIA ADJUDICACION-erako IZOZKI-KIOSKOAK SANTURTZI-UDAL-TERMINOAN|AMAIERAN|MUGAN ZUZENDU behar DUTEN APROBACION-a, 2019-a SASOIAK- 2023
 
Bidaltzailea:
SANTURTZIKO UDALA 
 
Kategoria:
Lan eta Zerbitzuak
 
Indarraldia:
2019/01/29  - 2019/02/05 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
APROBACION PLIEGO DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR PARA LA ADJUDICACION, MEDIANTE SUBASTA PÚBLICA, DE CONCESIONES DEMANIALES PARA OCUPAR ESPACIOS PÚBLICOS CON QUIOSCOS DE HELADOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTURTZI, TEMPORADAS 2019- 2023 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
Plano (pdf, 303,29 KB)
 
PLIEGO DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR PARA LA ADJUDICACIÓN; Plano 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna