Gaigabetasuna duten pertsonentzako jardueretarako diru-laguntzen deialdi publikoa. Jarduera horiek aukera-berdintasuna eta gizarteratzea sustatu behar dituzte Santurtzi udalerian, 2019 urteko ekitaldian 

Gaigabetasuna duten pertsonentzako jardueretarako diru-laguntzen deialdi publikoa. Jarduera horiek aukera-berdintasuna eta gizarteratzea sustatu behar dituzte Santurtzi udalerian, 2019 urteko ekitaldian.
 
Bidaltzailea:
Santurtziko Udala 
 
Kategoria:
Gizarte Ekintza eta Berdintasun arloa
 
Indarraldia:
2019/03/08  - 2019/04/08 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Convocatoria pública de subvenciones para actividades destinadas a las personas con discapacidad que promuevan la igualdad de oportunidades y su integración social en el municipio de Santurtzi, correspondiente al ejercicio 2019 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna