2019ko ekitaldiari dagozkion udalaren Erabilera Publikoko Lurretan Terrazan instalazioaren bidez betetzeagatiko Tasaren zergapekoen zerrendaren onespena 

2019ko ekitaldiari dagozkion udalaren Erabilera Publikoko Lurretan Terrazan instalazioaren bidez betetzeagatiko Tasaren zergapekoen zerrendaren onespena
 
Bidaltzailea:
Santurtziko Udaletxea 
 
Kategoria:
Ogasuna eta Ekonomia Sustapena
 
Indarraldia:
2019/03/26  - 2019/04/15 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Aprobación del censo de contribuyentes de la Tasa por la ocupación de Terrenos de Uso Público municipal mediante la instalación de terraza, correspondiente al ejercicio 2019 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna