Pedro Ikaza kaleko 8. eta 10. Zenbakietako AGR-220 eta ACR-120 eremuetako B partzelaren Xehetasun-azterketa behin betiko onartzea 

Irasten da: IRAGARPENA, euskeraz eta gaztelaniaz.
 
Bidaltzailea:
Hirigintza eta ingurumenaren arloaren  zuzendaria 
 
Kategoria:
Hirigintza eta Ingurmena
 
Indarraldia:
2019/04/08  - 2019/05/08 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Aprobación definitiva del Estudio de Detalle de la parcela B del AGR-220 y ACR 120 en calle Pedro Ikaza números 8 y 10 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna