Hasieran onartzea mendekotasuna duten edo izateko arriskua duten adinekoentzako eguneko arreta-zerbitzua arautuko duen udal ordenantza. 

Mendekotasuna duten edo izateko arriskua duten adinekoentzako eguneko arreta-zerbitzuaren ordenantzaren erakusketa publikoa.
 
Bidaltzailea:
Santurtziko Udala 
 
Kategoria:
Gizarte Ekintza eta Berdintasun arloa
 
Indarraldia:
2019/04/24  - 2019/06/05 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora del servicio de atención diurna para personas mayores en riesgo o situación de dependencia. 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna