Behin betiko onartzea bizitoki-eraikin, ekipamendu eta hirugarren sektoreko erabilera duten lokaletan dauden etxebizitzetan irisgarritasuna sustatzeko ordenantzaren aldaketa. 

Irasten da: Ordenantza, euskeraz eta gaztelaniaz.
 
Bidaltzailea:
Hirigintza eta ingurumenaren arloaren  zuzendaria 
 
Kategoria:
Hirigintza eta Ingurmena
 
Indarraldia:
2019/04/24  - 2019/05/24 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Aprobación definitiva de Modificación de Ordenanza para la promoción de accesibilidad de viviendas ubicadas en las edificaciones residenciales, equipamientos y locales de uso terciario. 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna