Behin betiko onartzea aurretiaz jakinarazi beharreko obrak arautzen dituen Udal Ordenantza 

Irasten da: Ordenantza, euskeraz eta gaztelaniaz.
 
Bidaltzailea:
Hirigintza eta ingurumenaren arloaren  zuzendaria 
 
Kategoria:
Hirigintza eta Ingurmena
 
Indarraldia:
2019/04/24  - 2019/05/24 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Aprobación definitiva de Ordenanza reguladora de obras sometidas a comunicación previa 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna