KALEKO SALMENTARAKO POSTUAK OKUPATZEKO BAIMENAK ARAUTZEN DITUEN BALDINTZA ADMINISTRATIBO PARTIKULARREN PLEGUAREN ZERTARAKO-ETA JANARI AZKARRA SALTZEKO 2019KO KARMENGO JAIETAN ONARPENA 

JANARI AZKARRA SALMENTARAKO POSTUAK
 
Bidaltzailea:
SANTURTZIKO UDALA 
 
Kategoria:
Lan eta Zerbitzuak
 
Indarraldia:
2019/05/06  - 2019/05/17 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
APROBACION PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE RIGEN LAS AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DE PUESTOS DE VENTA AMBULANTE DE COMIDA RÁPIDA EN FIESTAS DE EL CARMEN DEL AÑO 2019 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
PLANO (pdf, 496,81 KB)
 
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS; PLANO 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna