2019. URTEKO KARMENGO JAIETAKO AZOKAKO KALEZ KALEKO SALMENTARAKO SALTOKIAK OKUPATZEKO BAIMENAK ARAUTZEN DITUZTEN BALDINTZA ADMINISTRATIBO BEREZIEN AGIRIAREN ONARPENA 

2019. URTEKO KARMENGO JAIETAKO AZOKAKO KALEZ KALEKO SALMENTARAKO SALTOKIAK
 
Bidaltzailea:
SANTURTZIKO UDALA 
 
Kategoria:
Lan eta Zerbitzuak
 
Indarraldia:
2019/05/08  - 2019/05/20 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
APROBACION PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE RIGEN LAS AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DE PUESTOS DE VENTA AMBULANTE DEL MERCADILLO DE FIESTAS DE EL CARMEN DEL AÑO 2019 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
PLANO (pdf, 630,45 KB)
 
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS; PLANO 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna