ACR120 Eremua (Pedro Ikaza, 10eko atzeko aldea) Bipartzelatzeko Egitasmoa 

ACR 120 eremua (Pedro Ikaza 10eko atzeko aldea) birpartzelatzeko egitasmoa, behin betiko onartzea
 
Bidaltzailea:
Santurtziko Udala 
 
Kategoria:
Hirigintza eta Ingurmena
 
Indarraldia:
2019/06/14  - 2019/07/04 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Proyecto de Reparcelación del ACR 120 (Pedro Icaza ,10 trasera) 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna