Zehatzeko espedienteak hasteko ebazpenen jakinarazpena 

Espedienteen zerrenda: OM2019/38; OM2019/40
 
Bidaltzailea:
Santurtziko Udala 
 
Kategoria:
Herritarren Segurtasuna
 
Indarraldia:
2019/07/24  - 2019/08/20 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Notificación de resoluciones de iniciación de expedientes sancionadores 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna