Zehatzeko ebazpenen jakinarazpena 

Espedienteen zerrenda: OM2018/70, OM2018/71, OM2018/74, OM2018/81, OM2018/84, OM2018/120
 
Bidaltzailea:
Santurtziko Udala 
 
Kategoria:
Herritarren Segurtasuna
 
Indarraldia:
2019/07/24  - 2019/08/24 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Notificación de resoluciones sancionadoras 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna