Herri-kontsulta, kutsadura akustikoari buruzko ordenantza berria izapidetu aurretik. 

Irasten da: IRAGARPENA, euskeraz eta gaztelaniaz.
 
Bidaltzailea:
Hirigintza eta ingurumenaren arloaren  zuzendaria 
 
Kategoria:
Hirigintza eta Ingurmena
 
Indarraldia:
2019/09/09  - 2019/10/07 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Consulta pública previa a la tramitación de una nueva Ordenanza de contaminación acústica. 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna