Irailaren 10eko UGB 22/19 G.Z. 

Irailaren 10eko Udal Gobernu Batzordea 22/19 Deitzeko Dekretua
 
Bidaltzailea:
Santurtziko Udala 
 
Kategoria:
Idazkaritza eta Zerbitzu Orokorrak
 
Indarraldia:
2019/09/18  - 2019/09/25 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
O.D. JGL 22/19 de 10 de septiembre 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna