Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren Zuzendari Nagusiaren ebazpena, zeinaren bidez adierazten den kideek Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalaren Agente kategorian sartzeko hautaketa-prozeduraren praktikaldia gainditu egin dutela 

 
Bidaltzailea:
Santurtziko Udala 
 
Kategoria:
Herritarren Segurtasuna | Barne Araubidea eta Giza Baliabideak
 
Indarraldia:
2019/10/26  - 2019/11/14 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Resolución de la Directora General de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, por la que se declaran las personas que han superado el periodo de prácticas del procedimiento selectivo para el ingreso en la categoría de Agente de la Escala Básica 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna