Zehatzeko ebazpenen jakinarazpena 

Espedienteen zerrenda: OM2018/40, OM2018/75, OM2018/79, OM2018/83, OM2018/90, OM2018/95, OM2019/17
 
Bidaltzailea:
Santurtziko Udala 
 
Kategoria:
Herritarren Segurtasuna
 
Indarraldia:
2019/11/11  - 2019/12/12 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Notificación de resoluciones sancionadoras 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna