Zerga eta Prezio Publikoen Ordenantzen aldatzeko espedienteen hasierako onespena 

Zerga eta Prezio Publikoen Ordenantzen aldatzeko espedienteen hasierako onespena
 
Bidaltzailea:
Santurtziko Udala 
 
Kategoria:
Ogasuna eta Ekonomia Sustapena
 
Indarraldia:
2019/11/12  - 2019/12/26 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Aprobación inicial de expedientes de modificación de Ordenanzas Fiscales y de Precios Públicos 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna