HAUTAPROBEN DEIALDIA HURRENGO LANPOSTUA BITARTEKO LANGILE BIDEZ BETETZEKO: ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALAKO LANPOSTU BAT, AZPIESKALA TEKNIKOA, ERDI MAILAKO TEKNIKARIA, A2 AZPITALDEA. BETE BEHARREKO LANPOSTUA: BERDINTASUN TEKNIKARIA 

 
Bidaltzailea:
Santurtziko Udala 
 
Kategoria:
Barne Araubidea eta Giza Baliabideak
 
Indarraldia:
2020/01/24  - 2020/02/25 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
CORRECCION DE ERRORES DEL PRIMER EJERCICIO 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna