Zehatzeko espedienteak hasteko ebazpenen jakinarazpena 

Espedienteen zerrenda: OM2019/79; OM2019/70,OM2019/88,OM2019/75; OM2019/91,OM2019/93
 
Bidaltzailea:
Santurtziko Udala 
 
Kategoria:
Herritarren Segurtasuna
 
Indarraldia:
2020/01/24  - 2020/02/12 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Notificación de resoluciones de iniciación de expedientes sancionadores 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna