AGR - 218 EREMUAREN BIRPARTZELAZIO PROIEKTUAREN BEHIN BETIKO LIKIDAZIO -KONTUA 

TOKIKO GOBERNU BATZORDEAK 2019ko AZAROAREN 12an HARTUTAKO ERABAKIA PARTZIALKI BALIOGABETZEA ETA AGR - 218 EREMUAREN BIRPARTZELAZIO PROIEKTUAREN BEHIN BETIKO LIKIDAZIO -KONTUA BEHIN BETIKO ONESTEA
 
Bidaltzailea:
Santurtziko Udala 
 
Kategoria:
Hirigintza eta Ingurmena
 
Indarraldia:
2020/01/29  - 2020/02/17 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Cuenta de Liquidación Definitiva del Proyecto de Reparcelación del AGR 218 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna