HAUTAGAIEN LAN-POLTSA BERRITZEKO DEIALDIA, ZERTARAKO-ETA SANTURTZIKO UDAL MUSIKA-ESKOLAK EMATEN DITUEN ESPEZIALITATEETAN BEHIN-BEHINEKO KONTRATUPEKO IRAKASLE LANPOSTUAK BETETZEKO 

 
Bidaltzailea:
Santurtziko Udala 
 
Kategoria:
Barne Araubidea eta Giza Baliabideak
 
Indarraldia:
2020/02/28  - 2020/03/27 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Resultados definitivos para la renovación de la bolsa de aspirantes para el desempeño temporal de puestos como profesor/a de especialidades impartidas por la Escuela Municipal de Música de Santurtzi 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna