2020.ko ekitaldiari dagozkion Pantalanetan Zerbitzuak emateagatiko Tasaren zergapekoen zerrendaren onespena 

2020.ko ekitaldiari dagozkion Pantalanetan Zerbitzuak emateagatiko Tasaren zergapekoen zerrendaren onespena
 
Bidaltzailea:
Santurtziko Udala 
 
Kategoria:
Ogasuna eta Ekonomia Sustapena
 
Indarraldia:
2020/02/24  - 2020/03/13 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Aprobación del censo de contribuyentes de la Tasa por la Prestación de Servicios en los Pantalanes, correspondiente al ejercicio 2020 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna