AGR-215ren XEHETASUN-AZTERLANA (Juan José Gurrutxaga eta Beheko Ospitale Aldapa kaleak) 

Irasten da: Iragarkia, euskeraz eta gaztelaniaz
 
Bidaltzailea:
Hirigintza eta Ingurumenaren Arloaren  zuzendaria 
 
Kategoria:
Hirigintza eta Ingurmena
 
Indarraldia:
2020/03/12  - 2020/04/12 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Estudio de Detalle del AGR-215, (calles Juan José Gurruchaga y Cuesta Hospital Bajo) 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna