2020rako zerrenden onespena:OHGZ, Terrazak jartzeagatiko Tasa eta Ibilgailuak Aparkalekua Erreserbatzeagatiko Tasa (taxiak barne) 

2020.ko ekitaldiari dagozkion Hirialde eta Baserrialdetako Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren, udalaren Erabilera Publikoko Lurretan Terrazan instalazioaren bidez betetzeagatiko Tasaren eta Ibilgailuak Espaloietan zehar sartu eta Aparkalekua Erreserbatzeagatiko Tasen (taxiak barne direla) zergapekoen zerrenden onespena
 
Bidaltzailea:
Santurtziko Udaletxea 
 
Kategoria:
Ogasuna eta Ekonomia Sustapena
 
Indarraldia:
2020/03/25  - 2020/04/17 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Aprobación de censos 2020: IBI, Tasa por la instalación de terrazas y Tasa de Reserva de Aparcamiento (incluidos taxis) 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna