2019 urterako Udal Aurrekontuaren Kontu Nagusia 

2019 urterako Udal Aurrekontuaren Kontu Nagusia
 
Bidaltzailea:
Santurtziko Udala 
 
Kategoria:
Ogasuna eta Ekonomia Sustapena
 
Indarraldia:
2020/06/29  - 2020/07/20 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Cuenta General del Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio 2019 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna