Hiri baratzeak erabiltzeko lagapena 

 
Bidaltzailea:
Santurtziko Udala 
 
Kategoria:
Hirigintza eta Ingurmena
 
Indarraldia:
2020/06/29  - 2020/09/15 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Cesión de huertos urbanos 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna