Galdutako gauzen zerrenda 

2020ko ekainaren dagozkion galdutako gauzak
 
Bidaltzailea:
Santurtziko Udala 
 
Kategoria:
Herritarren Segurtasuna
 
Indarraldia:
2020/08/25  - 2020/09/25 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Relación de objetos perdidos 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna