Agiriak aurkeztu edo hutsak zuzentzeko eskariaren jakinarazpena 

Espedienteen zerrenda: lizentzia p.p.p. 0136
 
Bidaltzailea:
Santurtziko Udala 
 
Kategoria:
Herritarren Segurtasuna
 
Indarraldia:
2020/09/22  - 2020/10/05 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Notificación de requerimiento de subsanación de faltas o acompañamiento de documentos preceptivos 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna